Disaster Recovery Services (DRS)

T’AJUDEM A DISSENYAR LA TEVA SOLUCIÓ DE BUSINESS CONTINUITY

Quina organització no necessita protegir-se contra problemes elèctrics o catàstrofes naturals que podrien afectar el seu centre de processament de dades? Quina empresa no necessita protecció contra virus, actualitzacions defectuoses d'aplicacions i errors d'usuaris? Quina empresa no voldria recuperar la seva informació en qüestió de minuts?

A Econocom Nexica treballem amb diverses solucions de Disaster Recovery (DR o recuperació de desastres) per tal de garantir la continuïtat del teu negoci 24x7.

El nostre equip d'enginyers de prevenda t'ajudarà a dissenyar la solució global de business continuity que doni resposta a les expectatives de la teva organització, amb la integració d’una o més eines.


Recuperación Disaster Recovery Nexica

Recuperació en pocs minuts

La nostra solució de DRaaS (Disaster Recovery as a Service) està basada en RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective).

Sobre el RTO (objectiu de temps de recuperació), és inferior als 30 minuts1.

Respecte al RPO (objectiu de punt de recuperació), l'interval de rèplica és near-sync, arribant en la majoria de casos a temps inferiors als 15 segons2.

1 Per a entorns de 25-30 VMs. Per a entornos més grans, el RTO pot ser superior.

2 La línea de comunicacions ha de complir els requeriments de latència i ample de banda necessaris.

 

Saps quant podria costar-te una interrupció al teu negoci? Utilitza la calculadora de Zerto sobre el temps d'inactivitat per mesurar l'impacte comercial d'un possible desastre de TI.

Calculadora Zerto

 

Modalitats de DRS

Oferim la funcionalitat de Disaster Recovery en nivells diferents: hipervisor, storage i aplicacions.


DR a nivell de l’hipervisor

Replicació en temps real entre 2 entorns virtuals. RTO de només uns segons, agnòstic del hardware i amb interoperabilitat entre diversos hipervisors.

DR a nivell d’storage

Podem fer còpies de seguretat del teu emmagatzematge en SAN (xarxa d'àrea d'emmagatzematge, en anglès Storage Area Network).

DR a nivell d’aplicacions

A Econocom Nexica admetem un gran nombre d'aplicacions, et podem assessorar i aconsellar sobre l’arquitectura de DR idònia per a les teves aplicacions.

Tecnologia


Replication Disaster Recovery by Nexica

 

Econocom Nexica és partner de Zerto perquè puguis gaudir de la tranquil·litat de saber que les teves dades estan protegides. El software innovador de replicació basada en hipervisor simplifica la recuperació de desastres i redueix els costos d'emmagatzematge. Zerto Virtual Replication permet dur a terme l’orquestració i l'automatització del sistema, independentment de l'emmagatzematge, l'hipervisor o el núvol subjacents. Funciona amb vSphere de VMware, Hyper-V.

Disposaràs d’interoperabilitat entre diversos hipervisors: VMWare vSphere, Microsoft Hyper-V i Amazon AWS.

 

 

Amb les nostres solucions de recuperació en cas de desastres, gaudiràs de cobertura i d’un pla que garantirà la disponibilitat del teu negoci.