Nexica Backup

ALLIBERA’T DE L’OBLIGACIÓ D’ADMINISTRAR LES CÒPIES DE SEGURETAT

Un dels valors més importants de les empreses en matèria de TI són precisament les dades emmagatzemades. Avui en dia, és essencial disposar d'una còpia de seguretat que garanteixi poder restaurar la informació.

Els serveis de backup d'Econocom Nexica t'ofereixen aquesta garantia de còpia de seguretat, ja es tracti d'un servidor cloud o d'un servidor físic. Sempre tindràs a la teva disposició una còpia de la informació més important.

Hem integrat dues solucions robustes de backup per poder oferir-te la possibilitat de tenir les dades protegides en pràcticament qualsevol situació, tant en entorns físics com virtuals: Veeam Backup, Replication & Symantec NetBackup.

Els serveis de backup poden implementar-se en la teva infraestructura allotjada a Econocom Nexica o bé com a backup per als teus entorns On-Premise. A més a més, per còpies al núvol tenim BaaS NetApp.

 

Característiques

Per a servidors virtuals o físics, amb opció de backup off-site

Diferents modalitats de retencions

Applications Aware, backup d'aplicacions per a solucions: Exchange, Sharepoint, SQL Server, Oracle, Active Directory, SAP, DB2, etc.

Beneficis

Consistència de dades

Restauració granular: recupera elements individuals

Flat-File backup o Hypervisor Level backup

 

Tecnologia

La solució de còpies de seguretat d'Econocom Nexica es basa en una combinació de dues tecnologies de còpia de seguretat:

  • Veeam Backup & Replication: per a còpies de seguretat de la informació de màquines virtuals en l'entorn de virtualització suportades per VMware
  • Symantec NetBackup: per a còpies de seguretat de volums, punts de muntatge de màquines virtuals, servidors no virtuals o aplicacions que necessiten un backup consistent (per exemple, bases de dades Oracle)

A més a més, disposem de NetApp BaaS: backup as a service al núvol.

 

Amb Nexica Backup podràs de fer còpies de seguretat de les teves dades des de diversos tipus d'entorns