Tecnologia Punta

Tecnologies líders del mercat cloud

Les infraestructures que suporten tots els serveis juguen un paper clau en el procés productiu. Per aquest motiu, a Nexica escollim els nostres proveïdors en funció dels següents criteris:

  • Criteris de robustesa, fiabilitat tecnològica i capacitats funcionals
  • La simplicitat de l'arquitectura per tal de reduir la complexitat operativa
  • L'evolució de la infraestructura per poder prestar serveis en núvol
  • Sinergies entre servei
  • El consum òptim i racional de recursos

Actualment les nostres tecnologies són líders en els mercats corresponents:

 

Virtualització

VMware: principal proveïdor mundial de software de virtualització disponible per a ordinadors compatibles.

Computació y comunicacions

Cisco: comunicacions i arquitectures de virtualització. La qualitat en les comunicacions també en la infraestructura de virtualització.

Storage

NetApp: empresa desenvolupadora de hardware, software i de serveis professionals.

Acceleració i balanceig

Pulse Secure: acceleració per a aplicacions. Monitoritza, controla i optimitza el trànsit d'usuari final, tot gestionant-ne l’encaminament i la priorització.

BackUp & Recovery

Veeam: solució sense agent de BackUp i recuperació de Màquines Virtuals.

Seguretat

Zerto: Partner clau de la proposta Nexica Disaster Recovery. Simplifica la recuperació davant de desastres i redueix els costos d'emmagatzematge. Possibilita l'orquestració i l'automatització.