Gestió de reclamacions

Els clients poden formular les reclamacions directament a l'Oficina del Client. Només cal que enviïn el seu escrit a quality@nexica.com o al seu comercial.