Oficina del Client

oficina del cliente Nexica

 

 

Central de quejas Nexica

Centralitzar qualsevol disconformitat per part dels clients sobre servei, processos, atenció, etc.

Recabar información

Recopilar i analitzar la informació relacionada

Mobilizar recursos

Mobilitzar i comprometre els recursos interns per oferir solucions en temps i forma

Centralizar la comunicación con Nexica

Centralitzar la comunicació amb el client en referència a la reclamació