Monitoratge i suport 24x7

  Supervisem les teves plataformes de forma contínua

Els nostres serveis inclouen des del monitoratge 24x7 bàsic de nivell 1 (inclòs en tots els projectes), que garanteix la visibilitat de les pàgines i una resposta immediata en cas que es produeixi una incidència, fins a serveis de monitoratge avançat que, de forma proactiva, eviten possibles incidències i garanteixen el funcionament òptim extrem a extrem de les aplicacions en qualsevol situació.


  A més a més, sempre trobaràs a la teva disposició un equip de tècnics a qui podràs consultar qualsevol dubte que tinguis.

  • Personal especialitzat presencial 24x7, que t’aportarà solucions concretes i immediates a qualsevol tipus de consulta.
  • Diferents graus d’actuació: monitoratge 24x7 (inclòs en tots els projectes), monitoratge d’aplicacions web, proves d’estrès, suport 24x7.
  • Gestió i monitoratge d’aplicacions allotjades en plataformes externes.
  • Gestió i administració de l’entorn de hardware, substitució dels equips, comprovació tècnica del funcionament i actuacions d'accés remot.
  • Gestió i administració del servei, que inclou la comprovació de peticions, transaccions, hits de memòria cau, etc., així com també el monitoratge de la càrrega actual del sistema i la tendència a créixer per tal de planificar un creixement ordenat i raonable de la plataforma.
  • Gestió de la qualitat del servei mitjançant el monitoratge del compliment dels acords d’SLA.
  • Elaboració d'informes periòdics, que inclouen informació sobre la disponibilitat i el rendiment i una descripció detallada de totes les tasques i incidències ateses. Aquesta informació permet localitzar els punts de millora.
  • Resolució immediata d’incidències. Notificació d’incidències crítiques mitjançant el correu i SMS a les persones pertinents.