Sobre MOLINS DE REI

Molins de Rei, situat a la comarca del Baix Llobregat, forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona.
El municipi té una extensió de 16 km i un total de 24.526 habitants.

El repte

Enllaçar set edificis municipals i dotar-los d’una amplada de banda superior a la que disposaven amb anterioritat.
Centralitzar el sistema informàtic i gestionar les còpies de seguretat.
Unificar les comunicacions de veu i dades amb qualitat d'Operador.
Oferir un servei a les empreses de la zona que demanen disposar d’una major capacitat de connexió amb serveis simètrics.
Oferir serveis d'Internet als barris de muntanya que no disposaven d'ADSL.

La Solució

Econocom Nexica, partner d’Alvarion, va seleccionar les solucions BreezeACCESS VL i BreezeNETB, les solucions sense fils OFDM de banda lliure amb qualitat d'operador CarrierCLASS sense necessitat de línia vista amb Qualitat de Servei.

El Resultat

Millora de les velocitats de connexió als diferents edificis municipals, així com de la qualitat de vida en general del municipi pel que fa a l'oferta de serveis de banda ampla al ciutadà i en l'àmbit de la tramitació administrativa.

Connexions amb una xarxa pròpia per a serveis WiMAX que necessiten una xarxa d'alta disponibilitat.

Rapidesa de connexió per als 200 punts de treball de l'Ajuntament.

Reducció del temps emprat en la gestió informàtica. Agilitat en la connexió a Internet i una oferta més àmplia de serveis addicionals, amb una major control i autogestió de la xarxa.

Millora de la gestió i estalvi de despeses recurrents.

Oferta de serveis de Banda Ampla a zones on no hi ha ADSL.

Serveis WiMAX de veu, dades i vídeo

El mes de juliol de l’any 2006, l'ajuntament de Molins de Rei (Barcelona) va iniciar un ambiciós projecte per tal de millorar l'accés a Internet de tots els ciutadans i la implantació d'una xarxa sense fils CarrierClass per als serveis WiMAX d'alta disponibilitat. Per tal de fer-ho possible, el consistori es va marcar com a objectiu interconnectar set edificis municipals, amb serveis WiMAX de dades de banda ampla, i veu, així com centralitzar el sistema informàtic i gestionar les còpies de seguretat, tot amb una sortida a Internet centralitzada".

El pla es va dur a terme gràcies a la infraestructura d'operador i a la capacitat de trànsit disponible amb l’objectiu d’oferir accés a Internet als barris de muntanya que no disposaven d’ADSL i donar resposta a servei a les demandes de les empreses de la zona, que necessitaven una major capacitat de connexió amb serveis simètrics, ja que l'ADSL no era ni simètric ni suficient.

Solucions i infraestructures

Les solucions aportades es van basar en l’experiència de Econocom Nexica, que va optar per les solucions BreezeACCESS VL i BreezeNETB, solucions sense fils en banda lliure amb qualitat d'operador CarrierCLASS, ja que les alternatives valorades sobre fibra no es van considerar viables en funció dels costos i la lentitud de desplegament. Aquesta tecnologia va fer possible desplegar de manera immediata una estació base amb tres sectors de 60 graus situada a la torre de comunicacions de Pallejà.

Així mateix, les instal·lacions es van completar amb quatre unitats de subscriptor d'alta capacitat i tres de mitjana capacitat, en funció de la necessitat de trànsit garantit de cada edifici.

Finalment, tota la infraestructura es va completar amb el transport de tot el trànsit amb un enllaç punt a punt d’Alvarion de mitjana capacitat entre la seu central, l'ajuntament i l'edifici de la “Federació Obrera”, que actualment s’utilitza per a serveis de telefonia IP.

 

 

Beneficis del projecte

L'Ajuntament ha aconseguit reduir notablement el temps emprat en la gestió informàtica, a més a més de millorar de forma significativa la rapidesa i l’agilitat dels més de 200 punts de treball dels empleats municipals i la connexió d'Internet d’usuaris i empreses ubicats als barris de muntanya. La tecnologia sense fils CarrierClass d'Alvarion permet, a més a més, disposar d'una xarxa pròpia d'accés amb qualitat operador de serveis WiMAX amb un major control de la xarxa. En definitiva, s’ha obtingut un estalvi en la gestió de les despeses recurrents i s’ha beneficiat també als clients municipals amb serveis de qualitat.

"La Casa de la Vila de Molins de Rei, ha estat pionera en cercar la manera controlar la seva xarxa en tots els aspectes, incloent també l'accés. La solució d'Alvarion ha demostrat ser la millor solució disponible, d'acord amb la situació geogràfica de la ciutat, per dur a terme desplegament de serveis WiMAX amb garantia de servei ", afirma Raymond Forado, Country Manager d'Alvarion, que subratlla que: "L'experiència de Econocom Nexica i la tecnologia d'Alvarion han fet possible que un ajuntament innovador com el de Molins de Rei operi i es beneficiï de la seva pròpia xarxa d’instal·lacions des del primer dia".

 

Ajuntament de Molins de Rei
Cliente: 
Ayuntamiento Molins de Rei
Sector: 
AAPP
Web: 
molinsderei.cat