Declaració de seguretat i gestió del servei

Econocom Nexica sobre la base dels requisits disposats en els estàndards de seguretat de la informació ISO/IEC 27001 i de gestió de serveis ISO/IEC 20000, assegurant així la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels sistemes d'informació d'Econocom Nexicai per descomptat, garantint el compliment de totes les obligacions legals aplicables.

Com a punt fonamental de les polítiques està la implantació, operació i manteniment d'un sistema de gestió integrat.

Aspectes bàsics de la política de seguretat d'Econocom Nexica:

 1. Assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.
 2. Complir tots els requisits legals aplicables.
 3. Formar i conscienciar a tots els empleats en matèria de seguretat de la informació.
 4. Gestionar adequadament totes les incidències ocorregudes.
 5. Tots els empleats són informats de les seves funcions i obligacions de seguretat i són responsables de complir-les.
 6. Hi ha un responsable de seguretat encarregat del sistema de gestió la seguretat de la informació (SGSI) de l'organització.
 7. Millorar de forma contínua el SGSI i per tant, la seguretat de la informació de l'organització.

Aspectes bàsics de la política de qualitat de serveis d'Econocom Nexica:

 1. Gestionar la prestació dels serveis contractats a Nexica de forma eficaç i eficient, dins d'un cicle de vida que permeti la millora contínua dels processos implantats i que sigui apreciable pels clients.
 2. Assegurar que els requisits acordats amb els clients es compleixen i es mantenen.
 3. Assegurar que tots els serveis TI indicats en l'abast són gestionats de tal forma que garanteixin el compliment dels terminis, la ràpida resposta, una alta qualitat i una gran satisfacció en el client.
 4. Garantir servei ininterromput, ràpida resolució d'incidències i alta satisfacció del client.
 5. La provisió d'un servei ininterromput dins dels marges de disponibilitat que s'han definit per a cadascun dels serveis del catàleg de serveis.
 6. La millora contínua de l'eficàcia i l'eficiència dels processos que suporten els serveis.
 7. Garantir la satisfacció del client complint els acords de nivell de servei fixats.
 8. Gestionar els riscos per a l'organització que puguin sorgir en la prestació dels serveis inclosos en l'abast.

La Direcció d'Econocom Nexica