El Pare Manel i l'aprenentatge digital

El Pare Manel i l'aprenentatge digital. Col·laboració amb Nexica Econocom

La Fundació Pare Manel i el laboratori d'innovació digital SokoTech, amb l'impuls de l’Ajuntament de Barcelona i Nexica Econocom, han posat en marxa MESH (Maker Education Social Hack), un programa pilot d'aprenentatge digital dirigit a formadores i formadors de joves al Districte de Nou Barris.

Es tracta d'una ​experiència pilot de formació digital​, escalable a altres barris de la ciutat de Barcelona. I en especial aquells districtes amb baix nivell d’ingressos i altes taxes d’atur on ​reduir la bretxa digital és avui inajornable. 

La iniciativa vol promoure una ​xarxa progressiva de formadors i formadores​ amb els coneixements tècnics, capacitats i experiència pràctica necessària per tal de generar entorns d'aprenentatge, plausibles d’​obrir nous horitzons personals i professionals als joves. 

Està previst que en el procés de desenvolupament de la fase pilot s’arribi a ​un col·lectiu de prop de 400 noies i nois​, però pel seu caràcter obert, en línia, de formació progressiva, i d’accés universal​, aspira a que en un període raonablement curt arribi als diferents districtes objectes d’aquesta iniciativa.  

El Programa

MESH agrega ​sessions presencials i un contingut formatiu en línia​ i d'accés universal basat en la filosofia Maker, la fabricació digital i el prototipat ràpid i les eines ètiques de codi obert i incorpora ​9 càpsules de coneixement​ desenvolupades per 10 experts, referents en l'educació Maker i la inclusió social: ​Efraín Foglia, Margarita Padilla, David Cuartielles, Òscar Martínez Ciuró, Alex Hache, Pamela Lustig, Núria

Un projecte cooperatiu

Aquest projecte pilot es fonamenta ​en la cooperació​ entre el nou projecte ​Obrador d’Arts i Oficis Digitals de Nou Barris de la Fundació Pare Manel​, institució arrelada als barris de Verdum-Roquetes de Barcelona, que treballa per reduir les desigualtats que pateixen molts dels joves del barri, amb la participació ​d’educadors de la FPM i d'altres institucions del Verdum/Roquetes​ així com ​educadors del barri de La Mina​; la contribució dels membres de la ​comunitat​MakerED​, tots ells, provinents d’institucions que acrediten una reconeguda intensa i llarga experiència; la trajectòria de ​SokoTech​, centre que, en els darrers cinc anys ha implementat nombroses experiències d’aprenentatge inclusives i motivadores basades en STEAM i les darreres tecnologies digitals; i la contribució de ​Nexica / Econocom, empresa tecnològica amb seu a Barcelona, que ha fet possible l’adquisició de tota la maquinària que s’empra en aquests tallers.

”Impulsem el que Fas”

Mesh ha estat un dels 6 projectes seleccionats en la tercera convocatòria d’ajuts de l’edició 2018 d’ ”​Impulsem el que Fas​” en l’apartat d’Innovació Social Digital, modalitat impulsada pel ​Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa​.  

L’objectiu d’aquests ajuts és finançar projectes que ​impulsin l'economia dels barris​ i donin solució d’alt potencial d'impacte social a un ampli ventall de necessitats que actualment tenen encara massa ciutadans de Barcelona, com ​la formació i la inclusió digital​, amb èmfasi especial en la perspectiva de gènere o la lluita contra la pobresa, entre altres.