Loading 2020: Kick Off Nexica Econocom

Loading 2020: Kick Off Nexica Econocom

"Loading 2020: Kick Off Nexica Econocom". La reunió interna anual de Nexica Econocom ha tingut lloc a Barcelona el passat 14 de febrer.

El director general de Nexica Econocom, Damià Pascual, ha fet balanç de l'exercici 2019 i ha compartit objectius de l'any en curs, en una matinal dinàmica amb altres intervencions i activitats de "team building".

Entre les accions, hem reflexionat sobre els valors de Econocom: audàcia, bona fe i reactivitat (https://www.econocom.es/valores-y-compromisos). Persones de les diferents àrees de la companyia han explicat com es materialitza aquest valor en el dia a dia, per fer una millor empresa i servir de forma excel·lent a client.

Damián Pascual ha agraït la participació de l'equip en una jornada amena, amb casos d'èxit i altres informacions d'interès.