Control de costos segon a segon des de Cloud Manager

 Control de costos segon a segon des de Cloud Manager

Nexica Cloud Manager estrena un pràctic quadre de comandament de costos: el nou "dashboard" calcula els consums al segon i actualitza la informació cada hora, de manera que es poden ajustar capacitats de forma gairebé immediata.

Aquestes millores del panell Nexica Cloud Manager es tradueixen en què a partir d'ara el pagament per ús és per segon, ja no per minuts. D'aquesta manera, aconseguim més precisió en la facturació i oferim un millor servei al client.

Aquestes són algunes de les novetats funcionals de la nova versió del mòdul de costos de la plataforma Nexica Cloud Manager però encara n'hi ha més:

  • Més rendiment: S'ha reforçat l'arquitectura de tota la plataforma, incorporant bases de dades NoSQL. Així, es gestionen eficientment alts volums de dades (Big Data), eliminant temps d'espera en càrrega d'informes.
  • Integració de les dades del servei BackUp OnDemand: Els costos diaris d'aquest servei queden integrats com un recurs més d'un servidor, afegit als costos de vCPU, memòria, disc i llicència
  • Gràfics de costos per recurs en escala temporal horària: aquesta funcionalitat permet veure els pics horaris de consum en casos de campanyes de ecommerce, per exemple
  • Gràfics de distribució de costos per: VDC (Virtual Data Center), VM (màquina virtual) i Recurs (vCPU, memòria, disc, llicència i backup)
  • Funcionalitat "Click & Filter" en tots els objectes gràfics
  • Cercador de màquina virtual (VM)
  • Supervisió del cost total acumulat del període i subtotals per recurs

El panell Nexica Cloud Manager ha estat desenvolupat internament per Nexica a partir de necessitats reals dels clients i es millora dia a dia segons les seves peticions i per iniciativa pròpia del seu equip d'enginyers.

Si ja ets client de Nexica, entra ara en Nexica Cloud Manager i descobreix la facturació per segon.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2013-2016 (número de referència assignat al projecte: expedient TSI-100104-2014-219), i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).